Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:

Treść

PLANOWANE DZIAŁANIA

Poprzez realizację projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Wykup gruntów związanych z budową i eksploatacją urządzeń technicznych oraz zabiegami ochronnymi - umożliwi długoterminowe zarządzanie obszarem zgodnie z potrzebami ochrony przyrody;
  2. Wykonanie dokumentacji dla działań technicznych zaplanowanych na Kanale Kapickim oraz dotyczących infrastruktury turystycznej - dokumentacja pozwoli na wdrożenie działań bezpośrednich ograniczających negatywne oddziaływanie Kanału oraz skutków wzrostu ruchu turystycznego;
  3. Przebudowę węzła urządzeń wodnych Modzelówka i modernizację jazu - umożliwiających przywrócenie przepływów w „Martwym Ełku” oraz zwiększenie uwilgotnienia terenów położonych w sąsiedztwie koryta;
  4. Udrożnienie koryta rzeki Ełk - zapewniające przywrócenie przepływów w „Martwym Ełku”;
  5. Budowę mostu na rzece Ełk w rejonie uroczyska Dębiec - przedmiotowy most umożliwi przejazd przez rzekę maszyn rolniczych;
  6. Remont zastawki, wykonanie przetamowań i uzupełnienie korony grobli na Kanale Kapickim - zmniejszenie odpływu wód i podniesienie poziomu wód gruntowych;
  7. Budowę małej infrastruktury turystycznej wzdłuż Kanału Kapickiego - odpowiednia lokalizacja infrastruktury ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na stan siedlisk i gatunków fauny i flory.
 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Główne działania już wykonane w projekcie:

1.   Wykup gruntów:

W ramach projektu wykupiono dotychczas 545 ha gruntów, głównie z rąk prywatnych (lokalnych rolników). Prawo własności umożliwi inwestycję przebudowy węzła wodnego Modzelówka oraz wprowadzenie wód do udrożnionego, dotąd nieczynnego koryta rzeki Ełk. Co więcej, na tychże gruntach przeprowadzono bądź też zostaną przeprowadzone działania ochronne, polegające na odkrzaczaniu i koszeniu obszarów zamieszkiwanych przez ptaki wodno-błotne.

2.   Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej dalszej możliwości wykupu gruntów:

Jako działanie towarzyszące wykupowi gruntów sporządzono do dnia 30 maja 2016 r. ekspertyzę, dotyczącą możliwości jego realizacji przez BbPN. Ekspertyza miała dostarczyć informacji, ilu właścicieli na terenie projektu byłoby zainteresowanych sprzedażą ich działek do BbPN. Wykonawca ekspertyzy miał za zadanie przeprowadzić ankietę poprzez kontakt bezpośredni z właścicielami gruntów. Przy okazji przekazywał informacje o założeniach i działaniach projektu, aby wzmocnić stopień świadomości właścicieli gruntów, które położone są na terenie projektu. Badaniem zostało objętych 500 osób, w zdecydowanej części mieszkańców miejscowości związanych z projektem.

3.   Budowa infrastruktury turystycznej na uroczysku ‘Dębiec’:

W toku zrealizowanych zadań należy wymienić budowę infrastruktury turystycznej na uroczysku „Dębiec” w bezpośrednim sąsiedztwie zrenaturyzowanego koryta rzeki Ełk. Lokalizacja ta umożliwi turystom widok na cały obszar Projektu oraz dostęp do zrenaturyzowanego fragmentu rzeki; na terenie uroczyska postawiono wieżę widokowa oraz 2 kładki turystyczne: dłuższa o długości 110 m i krótsza o długości 30 m.

Z punktu widzenia długoterminowych korzyści dla ludności lokalnej, rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze objętym Projektem powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój gałęzi branży turystycznej i zdecydowanie podniesie jakość oferty dla osób chcących obserwować przyrodę w naturalnych i bezpiecznych warunkach. Ponadto, poprawa atrakcyjności terenów przyrodniczych objętych Projektem będzie miała znaczący wpływ na rozwój turystyki przyrodniczej z naciskiem na zachowanie etyki, zrozumienia i poszanowania zasad oraz potrzeb ochrony przyrody na tym terenie.

4.   Warsztaty „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych” i „Polubić bobra”:

W przeciągu dwóch lat trwania projektu przeprowadzono również 3 spotkania informacyjno-szkolące z lokalną społecznością pod tytułem „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych”. Ich głównym zadaniem było zapoznanie rolników z nowoczesnymi metodami upraw ziemi oraz o zagrożeniach płynących z tego faktu. Ponadto poinformowano o obecnym wpływie zmian klimatycznych na uprawy rolne, degradację terenów szczególnie cenny przyrodniczo oraz na zanikanie określonych gatunków ptaków. Argumentowano także jak istotny wpływ na środowisko i życie człowieka mają zmiany w gospodarce wodnej. W trakcie takich spotkań przygotowano foldery informacyjne dotyczące programów rolnośrodowiskowych oraz programów PROW, a także ulotki o tematyce ochrony bioróżnorodności na obszarach rolniczych.

Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej miejscowości związane z działaniami projektu przygotowano szkolenia warsztatowe pod tytułem „Polubić bobra”; przeprowadzono 4 spotkania dla 4 różnych szkół – w Jaświłach, Goniądzu, Wierzbowie i Rudzie. Głównym celem tychże spotkań było przekazanie wiedzy na temat naturalnego środowiska życia bobrów, jak zmiany w ekosystemie wpływają na ich populację i migrację oraz jak bobry wpływają na otoczenie.

5.   Spotkania z lokalną społecznością:

Zorganizowano 18 spotkań informacyjnych w miejscowościach związanych z realizacją projektu, głównie poprzez fakt posiadania gruntów na obszaru projektu. Spotkania dotyczyły przekazania informacji lokalnym mieszkańcom na temat celów i działań projektu, a także udzielano odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników.

Dotychczas odbyły się one w następujących miejscowościach:

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Data

Czas spotkania

Liczba uczestników

1

Jaświły

Urząd Gminy w Jaświłach

27.04.2015

10.00 - 12.00

8

2

Popowo

świetlica wiejska

21.05.2015

17.00-18.30

15

3

Wierzbowo

świetlica wiejska

21.05.2015

19.00-21.00

11

4

Łękowo

świetlica wiejska

08.06.2015

18.00 - 20.00

5

5

Kurejwa

świetlica wiejska

31.07.2015

10.00 - 12.00

7

6

Dybła

dom sołtysa

31.07.2015

12.00-14.00

3

7

Boczki Świdrowo

świetlica wiejska

16.07.2015

10.30- 12.00

9

8

Przechody

świetlica wiejska

07.09.2015

12.00 - 14.00

8

9

Sojczyn Borowy i Grądowy

świetlica wiejska

09. 09.2015

10.00 - 12.00

12

10

Ruda

zajazd Stara Kuźnia

09.11.2015

17.00-19.00

15

11

Szpakowo

dom sołtysa

26.01.2016

13.00-14.00

9

12

Bagno

kaplica parafialna

26.01.2016

12.00-13.00

4

13

Kalinówka Królewska

wiejski dom kultury

26.01.2016

11.00-12.00

32

14

Bobrówka

klub wiejski

26.01.2016

10.00-11.00

22

15

Mociesze

sala DPS

26.01.2016

9.00- 10.00

2

16

Wojewodzin

Piknik rodzinny w Wojewodzinie przy świetlicy wiejskiej

11.06.2017

10.00-17.00

93

17

Białaszewo

Dożynki

20.08.2017

9.00-15.00

82

18

Rajgród

Urząd Miasta

24.10.2017

11.00-14.00

5


Łącznie                342                         

 

  • autor: Małgorzata Stanek, data: 2017-08-11

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 857 383 039

Fax (+48) 857 383 021

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.