Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:
  • Aktualności

Treść

Szóste spotkanie Platform Meeting of LIFE Projects w Janowie Lubelskim
2019.07.31
-

W dniach 18-19 lipca 2019 r. koordynator ds. ochrony przyrody wziął udział w szóstym spotkaniu Platform Meeting projektów LIFE w Janowie Lubelskim, które odbyło się z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Zakończenie prac remontowych na jazie w Modzelówce
2019.05.31
-

Dnia 14 maja 2019 r. zakończono remont jazu na węźle wodnym Modzelówka, w ramach umowy na „Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiące przemieszczanie sprzętu pływającego”.

Konferencja kończąca projekt "Kampinoskie Bagna"
2019.05.21
Konferencja kończąca projekt "Kampinoskie Bagna"

W dniach 8-9 maja 2019 r. koordynator ds. ochrony przyrody brał udział w konferencji kończącej projekt „Kampinoskie Bagna”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wizyta monitorująca projekt
2019.03.14
Wizyta monitorująca projekt

W dniach 4-5 marca 2019 r. po raz kolejny gościliśmy Panią Edytę Owadowską-Cornil, która monitoruje wdrażanie projektu.

Utrzymanie ekosystemów nieleśnych
2019.01.07
Utrzymanie ekosystemów nieleśnych

Zakończono zabiegi ochronne na zakupionych gruntach.

Przedłużenie projektu LIFE13 NAT/PL/000050
2018.12.18
-

Informujemy, że Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek o przedłużenie projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej Basenu Środkowego doliny Biebrzy. Etap II”. Zakończenie realizacji projektu przesunięto na 31 marca 2022 r.

Zakończono prace hydrotechniczne na Kanale Kapickim
2018.12.07
-

Z dniem 03 grudnia 2018 r. podpisano protokół odbioru zamówienia na „Remont zastawek  i wykonanie  przetamowań na  Kanale  Kapickim oraz uzupełnienie korony grobli wzdłuż Kanału Kapickiego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050”.

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska
2018.09.11
Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badań monitoringowych elementów fizykochemicznych w próbkach wód pobranych w 14 punktach pomiarowo–kontrolnych znajdujących się na ciekach położonych na terenie objętym Projektem LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” współfinansowanym przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

 

Wykonawcy: dr Grażyna Pazikowska-Sapota, dr inż. Katarzyna Galer-Tatarowicz, dr Grażyna Dembska, mgr inż. Agnieszka Flasińska, mgr inż. Łukasz Zegarowski, mgr Barbara Aftanas

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017
2018.09.11
Monitoring jakości wód w latach 2015-2017

Raport przedstawiający wyniki analiz laboratoryjnych dotyczących elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) został przygotowany przez Centrum Innowacji Badań i Nauki z siedzibą w Lublinie.

 

Wykonawcy: dr Wojciech Ejankowski, dr Małgorzata Gorzel, dr Małgorzata    Kłonowska-Olejnik, dr Tomasz Lenard, dr hab. Agata Wojtal

Raport roczny z monitoringu zasobów wodnych: Analiza wyników pomiarów natężenia przepływu w ciekach Środkowego Basenu doliny Biebrzy w roku hydrologicznym 2016
2018.09.06
Raport roczny z monitoringu zasobów wodnych: Analiza wyników pomiarów natężenia przepływu w ciekach Środkowego Basenu doliny Biebrzy w roku hydrologicznym 2016

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki pomiarów hydrometrycznych natężenia przepływu prowadzonych w wybranych profilach rz. Jegrzni, rz. Ełk, Kan. Rudzkiego i Kan. Woźnawiejskiego w roku hydrologicznym 2016.

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 857 383 039

Fax (+48) 857 383 021

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.