Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:
  • Aktualności

Treść

Wizyta Monitora projektu
2020.09.09
Wizyta Monitora projektu

W dniach 11-12 sierpnia 2020 r. odbyła się wizyta Pani Edyty Owadowskiej-Cornil, która monitoruje wdrażanie projektu z ramienia Komisji Europejskiej.

Szóste spotkanie Platform Meeting of LIFE Projects w Janowie Lubelskim
2019.07.31
Szóste spotkanie Platform Meeting of LIFE Projects w Janowie Lubelskim

W dniach 18-19 lipca 2019 r. koordynator ds. ochrony przyrody wziął udział w szóstym spotkaniu Platform Meeting projektów LIFE w Janowie Lubelskim, które odbyło się z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

Zakończenie prac remontowych na jazie w Modzelówce
2019.05.31
Zakończenie prac remontowych na jazie w Modzelówce

Dnia 14 maja 2019 r. zakończono remont jazu na węźle wodnym Modzelówka, w ramach umowy na „Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiące przemieszczanie sprzętu pływającego”.

Konferencja kończąca projekt "Kampinoskie Bagna"
2019.05.21
Konferencja kończąca projekt "Kampinoskie Bagna"

W dniach 8-9 maja 2019 r. koordynator ds. ochrony przyrody brał udział w konferencji kończącej projekt „Kampinoskie Bagna”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wizyta monitorująca projekt
2019.03.14
Wizyta monitorująca projekt

W dniach 4-5 marca 2019 r. po raz kolejny gościliśmy Panią Edytę Owadowską-Cornil, która monitoruje wdrażanie projektu.

Utrzymanie ekosystemów nieleśnych
2019.01.07
Utrzymanie ekosystemów nieleśnych

Zakończono zabiegi ochronne na zakupionych gruntach.

Przedłużenie projektu LIFE13 NAT/PL/000050
2018.12.18
Przedłużenie projektu LIFE13 NAT/PL/000050

Informujemy, że Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała nasz wniosek o przedłużenie projektu „Renaturyzacja sieci hydrograficznej Basenu Środkowego doliny Biebrzy. Etap II”. Zakończenie realizacji projektu przesunięto na 31 marca 2022 r.

Zakończono prace hydrotechniczne na Kanale Kapickim
2018.12.07
Zakończono prace hydrotechniczne na Kanale Kapickim

Na początku grudnia 2018 roku zakończono prace polegające na remoncie dwóch zastawek i wykonaniu pięciu przetamowań na Kanale Kapickim. Ponadto naprawiono koronę grobli wzdłuż Kanału Kapickiego, będącą jednocześnie drogą gminną i chętnie odwiedzanym szlakiem turystycznym.

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska
2018.09.11
Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badań monitoringowych elementów fizykochemicznych w próbkach wód pobranych w 14 punktach pomiarowo–kontrolnych znajdujących się na ciekach położonych na terenie objętym Projektem LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” współfinansowanym przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

 

 

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017
2018.09.11
Monitoring jakości wód w latach 2015-2017

Raport przedstawiający wyniki analiz laboratoryjnych dotyczących elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) został przygotowany przez Centrum Innowacji Badań i Nauki z siedzibą w Lublinie.

 

 

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 85 738 30 49

Fax (+48) 85 738 30 21

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.