Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:
  • Aktualności

Treść

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska
2018.09.11

Przedmiotem zamówienia było wykonanie badań monitoringowych elementów fizykochemicznych w próbkach wód pobranych w 14 punktach pomiarowo–kontrolnych znajdujących się na ciekach położonych na terenie objętym Projektem LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” współfinansowanym przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

 

Wykonawcy: dr Grażyna Pazikowska-Sapota, dr inż. Katarzyna Galer-Tatarowicz, dr Grażyna Dembska, mgr inż. Agnieszka Flasińska, mgr inż. Łukasz Zegarowski, mgr Barbara Aftanas

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017
2018.09.11

Raport przedstawiający wyniki analiz laboratoryjnych dotyczących elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) został przygotowany przez Centrum Innowacji Badań i Nauki z siedzibą w Lublinie.

 

Wykonawcy: dr Wojciech Ejankowski, dr Małgorzata Gorzel, dr Małgorzata    Kłonowska-Olejnik, dr Tomasz Lenard, dr hab. Agata Wojtal

Raport roczny z monitoringu zasobów wodnych: Analiza wyników pomiarów natężenia przepływu w ciekach Środkowego Basenu doliny Biebrzy w roku hydrologicznym 2016
2018.09.06

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki pomiarów hydrometrycznych natężenia przepływu prowadzonych w wybranych profilach rz. Jegrzni, rz. Ełk, Kan. Rudzkiego i Kan. Woźnawiejskiego w roku hydrologicznym 2016.

Nowo powstałe tablice informacyjno-edukacyjne
2018.08.09
Nowo powstałe tablice informacyjno-edukacyjne

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do odwiedzania miejsc z nowo powstałymi tablicami informacyjno-edukacyjnymi zrealizowanymi w ramach działań w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”.

Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
2018.06.27
-

W dniach 24-25 czerwca 2018 r. gościliśmy w ramach wymiany doświadczeń zespół prowadzący projekt  LIFE15 GIE/PL/000758 "Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody" z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Burza mózgów na bagnach i w Kawiarni 'Zachodnia' w Białymstoku
2018.04.27
-

Dnia 26 kwietnia br. w Kawiarni & Bistro Zachodnia w Białymstoku odbyło się spotkanie z przedstawicielami projektu Adamem Bernatowiczem i Joanną Zawadzką pt. „Burza mózgów na bagnie”.

Dzień informacyjny LIFE – Centrum Konferencyjne na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2018.04.26
Dzień informacyjny LIFE – Centrum Konferencyjne na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W dniu 25 kwietnia 2018 r. zespół projektowy LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” został zaproszony do wzięcia udziału w konferencji organizowanej po raz jedenasty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod hasłem „Dzień Informacyjny LIFE”.

Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”
2018.04.23
Międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”

W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Szczawnicy odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa kończąca projekt LIFE „Natura w mozaice – ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny”.  Organizatorem konferencji był Pieniński Park Narodowy i jego słowacki odpowiednik - Pieninský národný park (PIENAP).

Przedstawienie raportu z postępu prac w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050.
2018.04.19
Przedstawienie raportu z postępu prac w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050.

Jednym z wymogów realizacji projektów LIFE jest ich nadzór przez jednostki zewnętrzne (zespół ekspertów), które monitorują postęp prac w projekcie. W tym roku wizyta odbyła się  z początkiem kwietnia. Ekspertem monitorującym postęp prac jest Pani Edyta Owadowska. Celem tegorocznej dwudniowej wizyty było przedstawienie raportu realizacji wyznaczonych zadań i dotychczas podjętych działań w projekcie LIFE13 NAT/PL/000050. Wizyta monitorująca dzieli się na: część sprawozdawczą oraz terenową.

Warsztat edukacyjny „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych” w Centrum Edukacji Ekologicznej
2018.04.16
Warsztat edukacyjny „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych” w Centrum Edukacji Ekologicznej

W dniach 13-14 kwietnia 2018 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się warsztat edukacyjny „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych”.

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 857 383 039

Fax (+48) 857 383 021

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.