Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:

Treść

PLANOWANE DZIAŁANIA

Poprzez realizację projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Wykup gruntów związanych z budową i eksploatacją urządzeń technicznych oraz zabiegami ochronnymi - umożliwi długoterminowe zarządzanie obszarem zgodnie z potrzebami ochrony przyrody;
  2. Wykonanie dokumentacji dla działań technicznych zaplanowanych na Kanale Kapickim oraz dotyczących infrastruktury turystycznej - dokumentacja pozwoli na wdrożenie działań bezpośrednich ograniczających negatywne oddziaływanie Kanału oraz skutków wzrostu ruchu turystycznego;
  3. Przebudowę węzła urządzeń wodnych Modzelówka i modernizację jazu - umożliwiających przywrócenie przepływów w „Martwym Ełku” oraz zwiększenie uwilgotnienia terenów położonych w sąsiedztwie koryta;
  4. Udrożnienie koryta rzeki Ełk - zapewniające przywrócenie przepływów w „Martwym Ełku”;
  5. Budowę mostu na rzece Ełk w rejonie uroczyska Dębiec - przedmiotowy most umożliwi przejazd przez rzekę maszyn rolniczych;
  6. Remont zastawki, wykonanie przetamowań i uzupełnienie korony grobli na Kanale Kapickim - zmniejszenie odpływu wód i podniesienie poziomu wód gruntowych;
  7. Budowę małej infrastruktury turystycznej wzdłuż Kanału Kapickiego - odpowiednia lokalizacja infrastruktury ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu turystycznego na stan siedlisk i gatunków fauny i flory.
 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Główne działania już wykonane w projekcie:

1.   Wykup gruntów:

W ramach projektu wykupiono dotychczas 545 ha gruntów, głównie z rąk prywatnych (lokalnych rolników). Prawo własności umożliwi inwestycję przebudowy węzła wodnego Modzelówka oraz wprowadzenie wód do udrożnionego, dotąd nieczynnego koryta rzeki Ełk. Co więcej, na tychże gruntach przeprowadzono bądź też zostaną przeprowadzone działania ochronne, polegające na odkrzaczaniu i koszeniu obszarów zamieszkiwanych przez ptaki wodno-błotne.

2.   Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej dalszej możliwości wykupu gruntów:

Jako działanie towarzyszące wykupowi gruntów sporządzono do dnia 30 maja 2016 r. ekspertyzę, dotyczącą możliwości jego realizacji przez BbPN. Ekspertyza miała dostarczyć informacji, ilu właścicieli na terenie projektu byłoby zainteresowanych sprzedażą ich działek do BbPN. Wykonawca ekspertyzy miał za zadanie przeprowadzić ankietę poprzez kontakt bezpośredni z właścicielami gruntów. Przy okazji przekazywał informacje o założeniach i działaniach projektu, aby wzmocnić stopień świadomości właścicieli gruntów, które położone są na terenie projektu. Badaniem zostało objętych 500 osób, w zdecydowanej części mieszkańców miejscowości związanych z projektem.

3.   Budowa infrastruktury turystycznej na uroczysku ‘Dębiec’:

W toku zrealizowanych zadań należy wymienić budowę infrastruktury turystycznej na uroczysku „Dębiec” w bezpośrednim sąsiedztwie zrenaturyzowanego koryta rzeki Ełk. Lokalizacja ta umożliwi turystom widok na cały obszar Projektu oraz dostęp do zrenaturyzowanego fragmentu rzeki; na terenie uroczyska postawiono wieżę widokowa oraz 2 kładki turystyczne: dłuższa o długości 110 m i krótsza o długości 30 m.

Z punktu widzenia długoterminowych korzyści dla ludności lokalnej, rozbudowa infrastruktury turystycznej na obszarze objętym Projektem powinna pozytywnie wpłynąć na rozwój gałęzi branży turystycznej i zdecydowanie podniesie jakość oferty dla osób chcących obserwować przyrodę w naturalnych i bezpiecznych warunkach. Ponadto, poprawa atrakcyjności terenów przyrodniczych objętych Projektem będzie miała znaczący wpływ na rozwój turystyki przyrodniczej z naciskiem na zachowanie etyki, zrozumienia i poszanowania zasad oraz potrzeb ochrony przyrody na tym terenie.

4.   Warsztaty „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych” i „Polubić bobra”:

W przeciągu ponad dwóch lat trwania projektu przeprowadzono również 5 spotkań informacyjno-szkolących z lokalną społecznością pod tytułem „Ochrona bioróżnorodności na obszarach rolniczych”. Ich głównym zadaniem było zapoznanie rolników z nowoczesnymi metodami upraw ziemi oraz o zagrożeniach płynących z tego faktu. Ponadto poinformowano o obecnym wpływie zmian klimatycznych na uprawy rolne, degradację terenów szczególnie cenny przyrodniczo oraz na zanikanie określonych gatunków ptaków. Argumentowano także jak istotny wpływ na środowisko i życie człowieka mają zmiany w gospodarce wodnej. W trakcie takich spotkań przygotowano foldery informacyjne dotyczące programów rolnośrodowiskowych oraz programów PROW, a także ulotki o tematyce ochrony bioróżnorodności na obszarach rolniczych.

Lp. Miejscowość Miejsce spotkań Data Czas spotkania Liczba uczestników
1 Ruda Stara Kuźnia 05.06.2016 12:00-15:00 11
2 Goniądz Hotel Bartlowizna 29.09.2016 12:00-15:00 15
3 Wojewodzin Wiejska świetlica 20.06.2017 16:00-18:00 9
4 Rajgród Urząd Miasta Rajgród 24.10.2017 11.00-14.00 5
5 Ełk Centrum Edukacji Ekologicznej 06.04.2018 17:00-18:30 20
6 Modzelówka Węzeł wodny Modzelówka - uroczysko Dębiec 07.04.2018 10:00-15:00 15
7 Ełk Centrum Edukacji Ekologicznej 13.04.2018 17:00-18:30 32
8 Dębiec Węzeł wodny Modzelówka - uroczysko Dębiec 14.04.2018 10:00-15:00 20
        Łącznie 127

Natomiast dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej miejscowości związane z działaniami projektu przygotowano szkolenia warsztatowe pod tytułem „Polubić bobra”; przeprowadzono 5 spotkań dla uczniów szkół podstawowych w: Jaświłach, Goniądzu, Wierzbowie, Rudzie oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Głównym celem tychże spotkań było przekazanie wiedzy na temat naturalnego środowiska życia bobrów, jak zmiany w ekosystemie wpływają na ich populację i migrację oraz jak bobry wpływają na otoczenie.

Lp. Miejscowość Miejsce spotkań Data Czas spotkania Liczba uczestników
1 Ruda Szkoła Podstawowa w Rudzie 30.05.2016 10:00-14:00 34
2 Jaświły Szkoła Podstawowa w Jaświłach 06.06.2016 10:00-14:00 38
3 Wierzbowo Szkoła Podstawowa w Wierzbowie 08.06.2017 10:00-14:00 20
4 Goniądz Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny w Goniądzu 09.06.2017 10:00-14:00 25
5 Ełk Centrum Edukacji Ekologicznej 09.02.2018 13:30-16:00 22
        Łącznie 139

5.   Spotkania z lokalną społecznością:

Zorganizowano 22 spotkania informacyjne w miejscowościach związanych z realizacją projektu, głównie poprzez fakt posiadania gruntów na obszaru projektu. Spotkania dotyczyły przekazania informacji lokalnym mieszkańcom na temat celów i działań projektu, a także udzielano odpowiedzi na pytania i wątpliwości uczestników.

Dotychczas odbyły się one w następujących miejscowościach:

Lp. Miejscowość Miejsce spotkań Data Czas spotkania Liczba uczestników
1 Jaświły Urząd Gminy w Jaświłach 27.04.2015 10.00 - 12.00 8
2 Popowo Świetlica wiejska 21.05.2015 17.00-18.30 15
3 Wierzbowo Świetlica wiejska 21.05.2015 19.00-21.00 11
4 Łękowo Świetlica wiejska 08.06.2015 18.00 - 20.00 5
5 Kurejwa Świetlica wiejska 31.07.2015 10.00 - 12.00 7
6 Dybła Dom sołtysa 31.07.2015 12.00-14.00 3
7 Boczki Świdrowo Świetlica wiejska 16.07.2015 10.30- 12.00 9
8 Przechody Świetlica wiejska 07.09.2015 12.00 - 14.00 8
9 Sojczyn Borowy i Grądowy Świetlica wiejska 09.09.2015 10.00 - 12.00 12
10 Ruda Zajazd Stara Kuźnia 09.11.2015 17.00-19.00 15
11 Szpakowo Dom sołtysa 26.01.2016 13.00-14.00 9
12 Bagno Kaplica parafialna 26.01.2016 12.00-13.00 4
13 Kalinówka Królewska Wiejski dom kultury 26.01.2016 11.00-12.00 32
14 Bobrówka Klub wiejski 26.01.2016 10.00-11.00 22
15 Mociesze Sala DPS 26.01.2016 9.00- 10.00 2
16 Wojewodzin Piknik rodzinny przy świetlicy wiejskiej 11.06.2017 10.00-17.00 93
17 Wojewodzin Świetlica wiejska 20.06.2018 15:00-17:00 9
18 Białaszewo Dożynki 20.08.2017 9.00-15.00 82
19 Rajgród Urząd Miasta Rajgród 24.10.2017 11.00-14.00 5
20 Popowo Świetlica wiejska 22.02.2018 13:00-15:00 8
21 Osowiec-Twierdza 65. Wszechnica Biebrzańska - prelekcje 24.03.2018 10:00-15:00 51
22 Osowiec-Twierdza 65. Wszechnica Biebrzańska - wycieczka terenowa 25.03.2018 10:00-15:00 32
        Łącznie 442

                    

 

  • autor: Małgorzata Stanek, data: 2017-08-11

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 857 383 039

Fax (+48) 857 383 021

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.