Banery

  • logo Biebrzańskiego PN
  • Logo Life
  • NFOŚiGW
  • Baner left 7

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 30 49
fax +48 85 738 30 21

pokój nr 26

e-mail: Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl

 

Intranet

Intranet - Logowanie

Raporty i publikacje

Folder informacyjny o projekcie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią folderu informacyjnego dotyczącego obszaru działania, celów, działań oraz korzyści jakie przyniesie realizacja projektu.

Monitoring ptaków

Wyniki monitoringu ptaków prowadzonego na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050.

Monitoring hydrologiczny

W niniejszych raportach przedstawiono wyniki pomiarów hydrometrycznych natężenia przepływu prowadzonych w wybranych profilach rzeki Jegrzni, rzeki Ełk, Kanału Rudzkiego i Kanału Woźnawiejskiego.

Monitoring jakości wód w zakresie elementów biologicznych

Raporty przedstawiające wyniki analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu, prowadzonych w latach 2015-2019.

Monitoring jakości wód w zakresie elementów fizykochemicznych

Raporty przedstawiające wyniki analiz laboratoryjnych elementów fizykochemicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu, prowadzonych w latach 2015-2019.

Monitoring siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Raporty z monitoringu siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w 2015 r. i 2018 r.