Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:
  • Raporty i publikacje

Treść

Folder informacyjny o projekcie: „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II LIFE13 NAT/PL/000050”

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią folderu informacyjnego dotyczącego obszaru działania, celów, działań oraz korzyści jakie przyniesie realizacja projektu na danym obszarze.

Podsumowanie monitoringu ptaków realizowanego w 2015 r. w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

W ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” prowadzony został monitoring następujących gatunków ptaków i grup gatunków ptaków:

Podsumowanie monitoringu ptaków realizowanego w 2016 r. w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

W ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II” prowadzony został monitoring następujących gatunków ptaków i grup gatunków ptaków:

Raport roczny z monitoringu zasobów wodnych: Analiza wyników pomiarów natężenia przepływu w ciekach Środkowego Basenu doliny Biebrzy w roku 2016/2017

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki pomiarów hydrometrycznych natężenia przepływu prowadzonych w wybranych profilach rz. Jegrzni, rz. Ełk, Kan. Rudzkiego i Kan. Woźnawiejskiego w roku hydrologicznym 2016\2017.

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Centrum Innowacji Badań i Nauki

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki analiz laboratoryjnych dotyczący elementów biologicznych (fitoplankton, makrofity, fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe) za I rok badań (tj. wiosna, lato, jesień 2015 - 2017 r.)

  • autor: Małgorzata Stanek, data: 2018-09-11

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017 przeprowadzony przez Instytut Morski Zakład Ochrony Środowiska

Sprawozdanie roczne z monitoringu elementów fizykochemicznych wód powierzchniowych na obszarze projektu LIFE13 LIFE13 NAT/PL/000050 "Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II.” w latach 2015 -2017.

  • autor: Małgorzata Stanek, data: 2018-09-11

Monitoring jakości wód w latach 2015-2017

Monitoring ptaków i siedlisk przyrodniczych

Niniejszy raport jest elementem realizacji wykonania w sezonach 2015 i 2018 monitoringu siedlisk przyrodniczych na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050.

Monitoring obejmuje następujące siedliska przyrodnicze:
- 3150 Starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion,Potamion

- 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

- 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe

- 6210 Murawy kserotermiczne

- 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęslicowe (Molinion)

- 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny


Zgodnie z umową, każdemu z siedlisk przyrodniczych poświęcono odrębny raport. Niniejsze raporty przedstawiają metodykę i wyniki monitoringu na badanych obszarach.

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 857 383 039

Fax (+48) 857 383 021

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.