Banery

  • logo Biebrzańskiego PN
  • Logo Life
  • NFOŚiGW
  • Baner left 7

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 30 49
fax +48 85 738 30 21

pokój nr 26

e-mail: Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl

 

Intranet

Intranet - Logowanie

Cele projektu

CELE PROJEKTU

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa warunków ochrony siedlisk bagiennych w Basenie Środkowym doliny Biebrzy.

Cele szczegółowe, które zostaną zrealizowane poprzez realizację projektu to :

  1. Zahamowanie procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie systemu wodnego: Kanał Rudzki - rzeka Ełk - rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski oraz w rejonie oddziaływania Kanału Kapickiego.

  2. Poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, a zwłaszcza awifauny.

  3. Pogodzenie wymagań ochrony przyrody z rozwojem działalności turystycznej.

  4. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji filmowej wyjaśniającej potrzebę prowadzenia działań renaturyzacyjnych w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Prezentacja ta powstała w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny Biebrzy. Etap I”.

https://www.youtube.com/watch?v=5_Yn4p6Pd90