Renaturyzacja II

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Nawigacja:

Treść

CELE PROJEKTU

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa warunków ochrony siedlisk bagiennych w Basenie Środkowym doliny Biebrzy.

Cele szczegółowe, które zostaną zrealizowane poprzez realizację projektu to :

  1. Zahamowanie procesu degradacji siedlisk bagiennych w rejonie systemu wodnego: Kanał Rudzki - rzeka Ełk - rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski oraz w rejonie oddziaływania Kanału Kapickiego.

  2. Poprawa stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, a zwłaszcza awifauny.

  3. Pogodzenie wymagań ochrony przyrody z rozwojem działalności turystycznej.

  4. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji filmowej wyjaśniającej potrzebę prowadzenia działań renaturyzacyjnych w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Prezentacja ta powstała w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w basenie środkowym doliny Biebrzy. Etap I”.

https://www.youtube.com/watch?v=5_Yn4p6Pd90

 

Treść

Projekt LIFE13 NAT/PL/000050 „Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II”

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 

19-110 Goniądz

Tel. (+48) 85 738 30 49

Fax (+48) 85 738 30 21

Pokój nr 26

Godziny otwarcia

7.30-15.30

Stopka

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy Etap II
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.