Banery

  • logo Biebrzańskiego PN
  • Logo Life
  • NFOŚiGW
  • Baner left 7

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 30 49
fax +48 85 738 30 21

pokój nr 26

e-mail: Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl

 

Intranet

Intranet - Logowanie

Aktualności

Rozpoczęliśmy największe zadanie w projekcie

Projekt wszedł już w decydującą fazę jego realizacji. Udało się bowiem rozpocząć strategiczną inwestycję – przebudowę węzła urządzeń wodnych Modzelówka. Zadanie to jest jednym z głównych kamieni milowych w projekcie. Nowe obiekty hydrotechniczne pozwolą na przerzut piętrzonych przez jaz na Modzelówce wód i przywrócenie przepływu w martwym obecnie odcinku rzeki Ełk. 

Rozpoczęcie robót budowlanych poprzedziło postępowanie przetargowe, zakończone podpisaniem w dniu 01 września 2023 r. umowy z firmą Pros Poland sp. z o.o., al. Niepodległości 606-610, 81-855 Sopot. Umowa została podzielona na zamówienie podstawowe, na które BbPN posiada zabezpieczenie środków (tj. 18 147 147,50 zł brutto) oraz zamówienie objęte prawem opcji (tj. 5 244 352,50 zł brutto), na które BbPN musi jeszcze pozyskać finanse. Zamówienie podstawowe obejmuje większość prac związanych z przebudową węzła wodnego Modzelówka. W prawie opcji przewidziano zaś dokończenie remontu jazu Modzelówka, udrożnienie i odtworzenie martwego koryta rzeki Ełk oraz budowę przepustu niskopiętrzącego na odtworzonym odcinku rzeki Ełk. Przepust zapewni przejazd przez odtworzoną rzekę. W przypadku uzyskania środków, BbPN niezwłocznie aktywuje prawo opcji wskazane w umowie.

Obecnie na węźle Modzelówka prowadzone są prace w ramach zamówienia podstawowego. Do dnia 31.12.2023 r. rozliczono prace budowlane wykonane na węźle wodnym Modzelówka o wartości 3 917 856,06 zł brutto. Zakończenie całości prac – przebudowy węzła, przygotowania koryta rzeki Ełk do przyjęcia przerzucanych wód wraz z uruchomieniem przepływu oraz przepustu niskopiętrzącego ma nastąpić w 2026 r.

  • cieki, prace ziemne
  • DJI_0103_2

Wstecz