Banery

 • logo Biebrzańskiego PN
 • Logo Life
 • NFOŚiGW
 • Baner left 7

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 30 49
fax +48 85 738 30 21

pokój nr 26

e-mail: Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl

 

Intranet

Intranet - Logowanie

Aktualności

Zakończenie prac remontowych na jazie w Modzelówce

Dnia 14 maja 2019 r. zakończono remont jazu na węźle wodnym Modzelówka, w ramach umowy na „Remont jazu zlokalizowanego w km 0+030 rzeki Ełk z uzupełnieniem o urządzenia umożliwiające przemieszczanie sprzętu pływającego”.

Remont jazu obejmował następujące elementy budowli: konstrukcje żelbetowe jazu (płytę mostową, przyczółki od strony wody, filary oraz kładkę służbową), konstrukcje stalowe i wyposażenia technologicznego jazu (zasuwy, prowadnice, obudowy napędów i konstrukcji wspornych napędów, barier, drabin itp.) oraz wymianę całej automatyki urządzeń i kabli elektrycznych do sterowania mechanizmami, wymiana szafki sterowniczej. Prace polegały na skuciu powierzchni betonowych w miejscach jej uszkodzeń, usunięciu korozji zbrojenia, oczyszczeniu odsłoniętych powierzchni betonu oraz zbrojenia i wypełnieniu ubytków zestawami naprawczymi stosowanymi w konstrukcjach hydrotechnicznych. Elementy stalowe zostały oczyszczone z rdzy i zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie. Jezdnia mostu została naprawiona przez wylanie masy asfaltowej.

Prace te stanowią część ogromnego zadania, które realizowane będzie w Modzelówce w ramach przebudowy całego węzła wodnego. Wykonanie remontu jazu, a następnej kolejności przebudowa węzła wodnego powiązane będzie z udrożnieniem i częściowym odtworzeniem rzeki Ełk.

 • autor: Joanna Zawadzka, data: 2019-05-31
 • -
  Jaz w Modzelówce przed remontem
 • -
  Jaz w Modzelówce przed remontem
 • -
  Sterownia po remoncie
 • -
  Jaz po remoncie
 • -
  Jaz po remoncie
 • -
  Jaz po remoncie
 • -
  Jaz po remoncie
 • -
 • autor: Adam Bernatowicz, Joanna Zawadzka

Wstecz