Banery

  • logo Biebrzańskiego PN
  • Logo Life
  • NFOŚiGW
  • Baner left 7

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 30 49
fax +48 85 738 30 21

pokój nr 26

e-mail: Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl

 

Intranet

Intranet - Logowanie

Aktualności

Utrzymanie ekosystemów nieleśnych

W celu utrzymania efektów zabiegów ochronnych (odkrzaczanie, koszenie) wykonanych w latach 2015-2018, wydzierżawiono w 2020 r. osobom prywatnym na okres 5 lat grunty o łącznej powierzchni 248,2325 ha (z ponad 550 ha nabytych w ramach projektu), celem zapewnienia dalszego koszenia tych gruntów w ramach realizacji pakietów rolnośrodowiskowych. W kwietniu 2021 roku podpisaliśmy kolejne 9 umów dzierżawy na łączną powierzchnię 167,1787 ha, które będą obowiązywały do 15 marca 2026 r.

Pozostałe grunty zakupione w ramach projektu stanowią ekosystemy leśne (objęte ochroną ścisłą) oraz tereny, na których będzie wykonywana inwestycja przebudowy węzła wodnego Modzelówka i udrożnienie martwego koryta Ełku. Nie mogliśmy ich z tego względu wydzierżawić, tymczasowo corocznie zostaną one udostępnione chętnym podmiotom do pozyskania biomasy. W 2020 r. podpisaliśmy umowę sprzedaży biomasy pozyskanej kosztem nabywcy z działek o powierzchni 17,41 ha. W 2021 roku podpisaliśmy umowę na sprzedaż biomasy z gruntów o powierzchni 10,58 ha. Po wykonaniu inwestycji, zostaną one oddane do dzierżawy bądź Biebrzański Park Narodowy będzie prowadził na tych gruntach własne działania.

  • autor: Joanna Zawadzka, data: 2021-06-01

Wstecz