Banery

  • logo Biebrzańskiego PN
  • Logo Life
  • NFOŚiGW
  • Baner left 7

Dane kontaktowe

Biebrzański Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 30 49
fax +48 85 738 30 21

pokój nr 26

e-mail: Adam.Bernatowicz@biebrza.org.pl

 

Intranet

Intranet - Logowanie

Raporty i publikacje

Monitoring jakości wód w zakresie elementów biologicznych

W celu ustalenia jakości wód powierzchniowych na obszarze objętym projektem oraz monitoringu efektów działań renaturyzacyjnych na jakość wód powierzchniowych zaplanowano monitoring elementów fizykochemicznych i biologicznych wód. Monitoring jest prowadzony w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych, znajdujących się na następujących ciekach: rzece Ełk, Jegrzni, Biebrzy, Kanale Kapickim, Kanale Woźnawiejskim, Kanale Rudzkim i Kanale Kuwaskim. W ramach elementów biologicznych są badane następujące wskaźniki: fitoplankton, makrolity, fitobentos oraz makrobezkręgowce bentosowe.

  • autor: Małgorzata Stanek, data: 2018-09-11

Wstecz